Stotra

Daridrya Dukha Dahana Stotram

Shankarnarayana Geet (In Raag Shankara)

Shiva Kavacha

Shri Gurubhajana Stotram

Shri Gurupaduka Stotram

Shri Parijnanashram Trayodashi


01 Navratri Shri Jagadamba (Bhajan)

02 Introduction

03 Devi - Kavacham

04 Argala Stotram

05 Keelakam

06 Tantroktam Ratri Suktam

07 Mahishantakari Suktam

08 Aparajita Stotram

09 Narayani Suktam

10 Devyaparadh Kshamapana & Stotram

Vol 1 - 01 Omkaar

Vol 1 - 02 Introduction – English

Vol 1 - 03 Introduction - Konkani

Vol 1 - 04 Suprabhatam

Vol 1 - 05 Jalabhisheka

Vol 1 - 06 Mahapuja

Vol 1 - 07 Guru Paduka Pujanam

Vol 1 - 08 Brahmarpanam

Vol 1 - 09 Dipa Namaskara

Vol 1 - 10 Shri Shiva Pujanam

Vol 1 - 11 Mantra Pushpanjali

Vol 1 - 12 Shankara Narayana Gita - Ragamalika

Vol 1 - 13 Ashtavadhana Seva

Vol 1 - 14 Ashtaka - Shrivalli Bhuvaneshwari

Vol 1 - 15 Ashtaka – Chandrashekhara

Vol 1 - 16 Sangita - Shiva Para

Vol 1 - 17 Vadya Seva

Vol 1 - 18 Mangala Pada

Vol 2 - 01 Shankara Narayana Gita – Raga Yaman

Vol 2 - 02 Shri Devi Pujanam

Vol 2 - 03 Ashtaka - Namo Bhakta Sura

Vol 2 - 04 Sangita - Shakti Para

Vol 2 - 05 Shankara Narayana Gita – Raga Bageshri

Vol 2 - 06 Shri Guru Pujanam by Pujya Swamiji

Vol 2 - 07 Ashtaka - Sadguru Natha

Vol 2 - 08 Sangita - Guru Para

Vol 2 - 09 Ashtaka - Jaya Jayati Jaya

Vol 2 - 10 Ashtaka - Payi Siddha Paduka

Vol 2 - 11 Shankara Narayana Gita – Raga Shankara

Vol 2 - 12 Ashtaka - Shri Ramachandra Krupalu

Vol 2 - 13 Mangala Pada

01 Invocation by H.H. Shrimat Sadyojat Shankarashram Swamiji

02 Introduction

03 Shri Lalitasahasranama Stotram

04 Narration

05 Shri Rajrajeshwari Ashtakam

06 Conclusion

01 Shree Ganesha Pancharatnam

02 Lalitapanchakam

03 Gouridashakam

04 Dakshinamoorthy Stotram

05 Bhavani Bhujangaprayata Stotram

06 Shree Gurubhajana Stotram

07 Shiva Manasa Pooja

08 Lingashtakam

09 Daridrya Dahana Shivastotram

10 Shree Gurusharanagati Stotram

11 Shree Vedavyasashtakam

12 Devi Aparadha Kshamapana Stotram

01 Shri Shivaguru Stotram

02 Durga Apaduddharashtakam

03 Shankarashtakam

04 Govindashtakam

05 Shri Guru Paduka Stotram

06 Ardhanari Nateswara Stotram

07 Upadesha Panchakam

08 Shri Guru Paduka Panchakam

09 Shri Umamaheshwar Stotram

10 Shri Shiva Tandava Stotram

11 Shri Krishnashtakam

12 Arbuda Bhagavati Stotram

13 Achutashtakam S

14 Samvit Prasada Stotram

01 Shri Parijnanashrama Trayodashi

02 Raja Rajeshwari Ashtakam

03 Shri Datta Prarthana Chatushtakam

04 Shankara Bhagvatpada Stuti

05 Shrivalli Bhuvaneshwari Ashtakam

06 Devi Navaratnamala

07 Guru Bhakti Stotram

In 2011 , under the Ādesha and Blessings of Parama Pūjya Swāmījī, Prārthanā Varga undertook a year-long project to introduce children to the Divine life and Kārya of Jagadguru Ādi Shaṅkarāchārya. The project included productions such as Shadowgraphy shows 'Shrī Ādi Shaṅkarāchārya', a Koṅkaṇī play 'Mārgabandhu Ādi Shaṅkara' by all Mumbaī centres, and also an exhibition of paintings by Prārthanā Varga children from across the globe.

Gīrvāṇapratis͟ht͟hā created a document containing simple translations of selected stotra-s for the benefit of children. 

As part of the project, Prārthanā Varga children were trained to chant stotra-s composed by Ādi Shaṅkarāchārya. These were recorded on site at each centre and compiled as an Audio CD in 2011. The Project was coordinated by Shrī Sudhīr Bal̄wal̄l̄y, with Audio mastering and music arrangement by Shrī Darshan Kulkarṇī.

On the occasion of Shrī Shaṅkara Jayantī 2021, we present these stotra recordings here.

Mahāgaṇeshapañcharatnam

Gurubhakti Stotram

Daks͟hiṇāmūrti Stotram

Lalitāpañchakam

Manīs͟hāpañchakam

Devyāparādhaks͟hamāpana Stotram

Annapūrṇā Stotram

Kanakadhārā Stotram

Ardhanārīshwara Stotram

Shrī Gaṅgā Stotram

Nirvāṇas͟haṭkam

Achyutas͟hṭkam

Umāmaheshwara Stotram

Upadeshapañchakam

Shivānanda Laharī-Part I

Shivānanda Laharī-Part II

Bhajagovindam

Shivamānasa Pūjā

Introduction

Ananteshwara Ha Namaskar

Pahaat Zhali

Gaau Kiti Mahima

Sarpkulicha Raja

Guru Mantra Japa Ho

Ghalu Pradakshina

Hya Devachya Rathotsavala

Shlokas

Introduction

Om Namo Namo Aadishesha

He Naagraja He Divyateja

Bhaktangelya Uddharak

Re Man Kari Anant Bhajan

Saangu Kashi

Anaadi Ananta

Ananta Naama Japa

Ananta Mantra

Swami Daiya Yo Re Yo

He Naagdevata Devadhideva

Aayli Aayli Ho Palkhi

Yeyyati Yeyyati

Devadhideva Shreemadananta Aarti

Shlokas

Ananta Naama Japa