Advaita Stotra-s By Adi Shankaracharya

Shri Dakshinamurti Stotram - Session 6 of 6 (26th July 2023)

Shri Dakshinamurti Stotram - Session 5 of 6 (19th July 2023)

Shri Dakshinamurti Stotram - Session 4 of 6 (12th July 2023)

Shri Dakshinamurti Stotram - Session 3 of 6 (5th July 2023)

Shri Dakshinamurti Stotram - Session 2 of 6 (28th June 2023)

Shri Dakshinamurti Stotram - Session 1 of 6 (21st June 2023)

Manisha Panchakam - Session 2 of 2 (14 June 2023)

Manisha Panchakam - Session 1of 2 (7th June 2023)

Hastamalakiyam - Session 2 of 2 (31 May 2023)

Hastamalakiyam - Session 1 of 2 (24th May 2023)

Atma Shatkam - Session 2 of 2 (17th May 2023)

Atma Shatkam - Session 1 of 2 (10 May 2023)

Parabrahmanah Pratah Smaranam (3rd May 2023)

Sadhanapanchakam - Session 3 of 3 (26th April 2023)

Sadhanapanchakam - Session 2 of 3 (19th April 2023)

Sadhanapanchakam - Session 1 of 3 (12th April 2023)

Bhajagovindam - Session 4 of 4 (5th April 2023)

Bhajagovindam - Session 3 of 4 (29 March 2023)

Bhajagovindam - ession 2 of 4 (22 March 2023)

Bhajagovindam - Session 1 of 4 (15 March 2023)