DEEPANAMASKAR

CALENDAR 2020-2021 - SHARVARI SAMVATSARA

SHRI PARIJNANASHRAMA TRAYODASHI

SABHA PRARAMBHA PRARTHANA


SABHA SAMAPTI PRARTHANA

SHRI GURUPADUKA STOTRAM

DARIDRYA DUHKHA DAHANA SHIVASTOTRAM

SHRI GURUBHAJANA STOTRAM


DEVI NAVARATNAMALA STOTRAM

SHRI RAJARAJESHWARI ASHTAKAM

SHRIVALLI BHUVANESHWARI ASHTAKAM

SHRI SHANKARA BHAGAVATPADA STUTI