SABHA PRARAMBHA PRARTHANA

SABHA SAMAPTI PRARTHANA

SHRI GURUPADUKA STOTRAM

DARIDRYA DUHKHA DAHANA SHIVASTOTRAM


SHRI GURUBHAJANA STOTRAM

DEVI NAVARATNAMALA STOTRAM

SHRI RAJARAJESHWARI ASHTAKAM

SHRIVALLI BHUVANESHWARI ASHTAKAM


SHRI SHANKARA BHAGAVATPADA STUTI

SHRI CHITRAPUR MATH TERCENTENARY BHAJAN

SHRI CHITRAPUR MATH TERCENTENARY SONG

CHITRAPUR YUVADHARA SAMUHA GEET