DEEPANAMASKAR

SHRI PARIJNANASHRAMA TRAYODASHI

SABHA PRARAMBHA PRARTHANA

SABHA SAMAPTI PRARTHANA


SHRI GURUPADUKA STOTRAM

DARIDRYA DUHKHA DAHANA SHIVASTOTRAM

SHRI GURUBHAJANA STOTRAM

DEVI NAVARATNAMALA STOTRAM


SHRI RAJARAJESHWARI ASHTAKAM

SHRIVALLI BHUVANESHWARI ASHTAKAM

SHRI SHANKARA BHAGAVATPADA STUTI

SHRI CHITRAPUR MATH TERCENTENARY BHAJAN