SABHA SAMAPTI PRARTHANA

SHRI GURUPADUKA STOTRAM

DARIDRYA DUHKHA DAHANA SHIVASTOTRAM

SHRI GURUBHAJANA STOTRAM


DEVI NAVARATNAMALA STOTRAM

SHRI RAJARAJESHWARI ASHTAKAM

SHRIVALLI BHUVANESHWARI ASHTAKAM

SHRI SHANKARA BHAGAVATPADA STUTI


SHRI CHITRAPUR MATH TERCENTENARY BHAJAN

SHRI CHITRAPUR MATH TERCENTENARY SONG

CHITRAPUR YUVADHARA SAMUHA GEET